ВИТЯГ

 

 

 

 з робочого навчального плану

 

дошкільного підрозділу с. Закутнівка

 

комунального закладу "Біляївський ліцей"

 

Первомайської районної державної адміністрації

 

Харківської області»

 

 

 

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

І Загальні положення

 

 

 

Функціонування дошкільного підрозділу с. Закутнівка Біляївського ліцею у 2018/2019 навчальному році регламентується:

 

Нормативно – правовими актами:

 

-         Законом України «Про освіту»

 

-         Законом України «Про дошкільну освіту»,

 

-         Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

Наказами Міністерства освіти і науки України:

 

-         «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» від 30.06.2011 р. № 714,

 

-         «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 р. № 446.

 

Інструктивно-методичними листами:

 

-         «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» від 24.01.2007 року № 1/ 9-36,

 

-         «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.02007 року № 1/9-263,

 

-         «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10. 2007 року № 1/9-583,

 

-          «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12. 2008 року № 1/9-811,

 

-          «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» від 27.09.2010 року № 1/9-666),

 

-         «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.07.2010 р. № 1.4/18-3082,

 

-         «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16.03.2012 року № 1/9-198,

 

-         «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 28.05.2012 р. № 1/9-413,

 

-         «Розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку» від 12.05.2014 р. № 572,

 

-         «Про розроблення програм для дошкільної освіти» від 28.02.2013 року № 1/9-152,

 

-         «Щодо організації роботи з музичного виховання з дітьми у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року № 1/9-454,

 

-         «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року № 1/9-456,

 

-         «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 року № 1\9-396,

 

-         «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» від 20.10.2016 № 1/9-561,

 

-         «Щодо організації взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2017 року 3 1\9-546,

 

-         «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» від 19.04.2018 року № 1/9-249,

 

-         «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році.

 

 У 2018/2019 навчальному році організація освітнього процесу в дошкільному підрозділі здійснюється українською мовою за фізкультурно-оздоровчим  напрямком на основі Базового компоненту дошкільної освіти у новій редакції, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р. за  Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Київ, 2016 р., рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 09.11.2015 р. № 1/11 – 16163 та з використанням парціальних освітніх програм: з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», схвалено для використання в дошкільних закладах (лист ІІТЗО від 31.03.2014 р № 14.1/12-Г-501), з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», схвалено для використання в дошкільних закладах (лист ІІТЗО від 11.06.2014 р № 14.1/12-Г-869) та з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбничка моралі», схвалено для використання в дошкільних закладах (лист ІІТЗО від 25.07.2014 р № 14.1/ 12-Г- 1359)

 

Освітня діяльність здійснюється згідно з переліком видань, рекомендованих для використання в роботі в закладах дошкільної освіти.

 

ІІ  Структура навчального року

 

 

 

             Відповідно до «Положення про дошкільний навчальний заклад» навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

 

             Загальна тривалість канікул, під час яких з вихованцями не проводяться заняття, складає 115 днів:

 

осінні канікули -  з 29.10.2018 року по 04.11.2018 року;

 

зимові канікули - з 22.12. 2018 року по 07.01.2019 року;

 

весняні канікули - з 25.03.2019 року по 31.03.2019 року;

 

         літні – з 01 червня по 31 серпня 2019 року.

 

             У дошкільному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень  з   9 годинним перебуванням.

 

             Навчання у формі занять проводяться з четвертого року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

 

             У першій половині дня рівномірно розподіляється допустима кількість занять основних  видів діяльності за освітніми лініями:

 

-       з дітьми молодшого віку – не перевищує двох занять, тривалість яких 15-20 хвилин відповідно;

 

-       з дітьми старшого дошкільного віку – трьох організованих занять, тривалістю 25 хвилин.

 

             Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

 

    У ІІ половині дня  проводяться заняття з фізичної культури та образотворчої діяльності.

 

             Скорочення організованих форм навчальної діяльності (занять) здійснюється завдяки блочно-тематичній організації освітнього процесу на засадах інтеграції. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватися за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5,10,15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури та музичного виховання.

 

             Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводяться не менше трьох разів на тиждень для дітей з дворічного віку. Тривалість занять для дітей  у віці з 2 до 3 років -15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

 

             У дні, коли немає занять з фізкультури, проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

 

             Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

ІІІ   Розподіл занять на тиждень

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Різновікова група

2,5-6(7) років

 

Ознайомлення із соціумом

2(3)*

Ознайомлення з природним довкіллям

1(2)*

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4(5)*

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1(2)*

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток**

3

Загальна кількість занять на тиждень

11(15)*

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

3(5)*

Максимальна кількість занять на тиждень

14(20)*

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)***

3,5(8,3)*

 

 

 

 * Години, передбачені для вихованців віком від 5-6(7) років.
**Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
***Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.