Аналіз роботи за минулий 2017/2018навчальний рік

 

Дошкільна освіта – база для формування особистості, її суспільного досвіду, основ громадянства, національної свідомості. Одні з них матимуть значення як основа, своєрідна заготовка на майбутнє, інші ж зберігатимуть своє значення для всього подальшого розвитку.

 

Упродовж  2017/2018 навчального року колектив дошкільного закладу продовжив роботу щодо збереження та зміцнення психічного, фізичного здоров’я дошкільнят, розпочав працювати з дітьми над завданням по формуванню духовного потенціалу особистості дошкільника шляхом використання складових національної культури: рідної мови, народного мистецтва, календарно-обрядових свят, народних ігор та іграшок.

 

З метою ефективного впровадження  програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» педагогічний колектив продовжував працювати над оновленням стратегії і тактики взаємодії з батьками, змінювати загальні форми роботи з ними на індивідуальні та групові, у спілкуванні з батьками створювати атмосферу довіри, розширювали й поглиблювали уявлення членів родини про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному ставленні, ознайомлення їх з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти.

 

У закладі дошкільної освіти протягом навчального року були проведені: тематична «Результативність роботи з розвитку мовлення дошкільників» та оперативна «Організація роботи з правового виховання зі старшими дошкільниками» перевірки.

 

У ході  тематичного вивчення  з’ясувалось, що для проведення даної роботи в дошкільному закладі працює компетентний   у цьому питанні колектив.

 

Результати, отримані під час вивчення, свідчать про те, що в групі створені належні умови щодо організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей:

 

- спокійна, доброзичлива атмосфера в спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою;

 

- виразне, емоційне, доступне мовлення вихователя;

 

- в групі обладнані куточки книги, художньо-мовленнєвої діяльності.

 

Але слід зазначити, що вихователю слід поповнити, оновити наявний асортимент дидактичних ігор і вправ, що допомагають реалізовувати мовленнєві завдання.

 

В групі вихователем розроблено мережу занять із розвитку мовлення інтегрованих та комплексних.

 

Під час організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей, вихователь Невраєва Олена Володимирівна використовує різноманітні методи, прийоми, реалізує сучасні підходи.

 

В індивідуальній роботі під час об’єднання дітей у підгрупи враховується рівень мовленнєвого розвитку, індивідуальні особливості й уміння дитини. Індивідуальні заняття проводяться згідно з розкладом індивідуальних занять.

 

Мовленнєві навички та вміння закріплюються в повсякденній роботі: індивідуальні бесіди, бесіди з підгрупами, спостереженням, читанням художньої літератури. Але недостатня увага приділяється іграм-драматизаціям, інсценівкам.

 

Планування мовного заняття має чотирокомпонентну структуру, компоненти якої у взаємозв’язку розв’язують питання формування всіх видів діяльності: спілкування, пізнавальна діяльність, перетворення, оцінно-контрольна, художня.

 

Системно, планомірно вихователем ведеться планування роботи з розвитку мовлення дошкільників. Зауважень щодо складання планування та його ведення на період проведення перевірки не помічено.

 

Результативність роботи виявляється в засвоєнні програми на достатньому рівні у 60 % дітей.         Діти доволі вільно спілкуються з дорослими, однолітками, уміють правильно і зрозуміло висловлюватись, чітко відповідати на запитання, вести елементарний діалог. Діти молодшого дошкільного віку вільно користуються мовленням у повсякденному житті, називають дії, ознаки, властивості предметів, речей і явищ, розповідають невеличкі віршики та знайомі казочки, використовують слова ввічливості.

 

Діти старшого дошкільного віку користуються різними за будовою реченнями, будують речення із причинно-наслідковим зв’язком. Також використовують назви, особливості та дії, виразно розповідають вірші, мають навички розповідання, обігравання казок.

 

Документація й інформаційних матеріал, консультації з мовленнєвого розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам.

 

Під час тематичного вивчення були виявлені й узагальнені такі недоліки:

 

1.      Не забезпечується належним чином мовленнєва активність дітей на заняттях. Вихователь мало звертається до власного досвіду дітей, не дає їм можливості обміркувати свої відповіді, довести їх правильність, передбачувати варіативність.

 

2.      На заняттях переважно говорить вихователь, а не діти. Їй бракує терпіння вислухати відповіді дітей. Вихователь сама дає готові відповіді й вимагає точного повторення їх від дітей.

 

3.      Вихователь не використовує можливості для активізації пізнавальної активності дошкільників, замало ставить проблемних запитань.

 

4.      У роботі з дітьми переважають прямі способи впливу на дитину – словесні, а практичні методи застосовуються недостатньо.

 

5.      Дидактичні ігри та вправи потребують оновлення, поповнення.

 

6.      Недостатньо планується і проводиться робота щодо театралізації, драматизації, роботи з дитячою книжкою і казкою.

 

7.      Деякі діти, які перевірялись, мають невеликий запас віршів, крім вивчених відповідно до сезону та свят.

 

8.      Планування індивідуальної роботи з дітьми не відповідає вимогам, відсутні мета і програмовий зміст індивідуальних занять, проведена робота з дітьми не відповідає запланованому.

 

На основі зазначеного  можна зробити висновок про те, що результативність роботи з розвитку мовлення дошкільників у ДНЗ знаходяться на належному рівні, хоча потребує певних змін.

 

З метою поліпшення рівня роботи з дітьми з даного питання  вихователю було рекомендовано:

 

-         Постійно проводити роботу щодо збагачення монологічного мовлення дітей, складання описових розповідей, розповідей за зразком вихователя, розповідей на запропоновану тему, переказів, оповідань;

 

-         Не обмежувати активність дітей на заняттях, даючи можливість кожній дитині обміркувати відповідь, довести її до логічного завершення, передбачити варіативність, уникати трафаретних відповідей;

 

-         Використовувати, крім емоційних, практичні методи, застосовувати проблемні запитання, завдання, ситуації тощо;

 

-         Продовжувати поповнювати розвивальне середовище новими дидактичними іграми та вправами;

 

-         Приділяти належну увагу роботі з книжкою, казкою, драматизаціям і театралізаціям;

 

-         У плануванні як фронтальної, так і індивідуальної роботи обов’язково зазначати тему, мету, програмовий зміст; здійснювати аналіз діяльності дітей з усіх видів діяльності.

 

Під час оперативного контролю було проведено анкетування вихователя, бесіди з дітьми, перевірка дидактичного матеріалу з теми, плану роботи.

 

                   Анкетування вихователя показало, що вихователь працює на оптимальному рівні організації навчально – виховного процесу з даного питання. Разом з цим недостатньою є кількість дидактичних посібників, ігрового матеріалу.

 

                   У плані роботи виділяється недостатня кількість форм роботи з дітьми в повсякденному житті з правового виховання.

 

Рівень знань дітей старшого віку в різновіковій групі перебуває на середньому рівні.

 

Діти знають, що таке права, те, які вони мають права, тільки теоретично, оскільки застосовують свої знання на практиці лише за підказкою вихователя.

 

                   З метою усунення недоліків вихователю було запропоновано:

 

-         Поглиблено вивчити та опрацювати «Програму та методичні рекомендації з правового виховання дітей старшого віку»;

 

-          Поповнити групу дидактичними посібниками, іграми з правового виховання за програмою;

 

-         Постійно планувати роботу з дітьми з правового виховання 2 рази на місяць.

 

У ході вивчення стану навчально – виховної роботи з’ясувалось, що матеріально – технічне забезпечення групи відповідає санітарним нормам та створює необхідні умови для проведення повноцінного навчально – виховного процесу. Кожна дитина забезпечена індивідуальними меблями, посудом, постільною білизною. У робочою стані сантехніка. Тепловий режим, освітлення відповідають санітарним нормам. Група обладнана ігровими зонами відповідно до віку та програмових вимог. Вихователем забезпечена наявність дидактичного матеріалу за розділами програми. Іграшками група забезпечена в достатній кількості.

 

У процесі перевірки було переглянуто 6 занять, проведених вихователем Невраєвою О. В.. Виділено 5 режимних моментів. На високому методичному рівні проведено 1 заняття, на належному – 2 заняття та на середньому рівні – 3 заняття, всі режимні процеси виконанні на належному рівні. Основним недоліком проведення занять вихователем на середньому рівні була низька індивідуальна робота з дітьми, диференційований підхід відсутній; не відмічено групової роботи, роботи в парах. Низький рівень завдань та питань логічного, пошукового мислення. Вихователь працювала не поряд з дитиною, а над нею. Отримавши ряд зауважень та пропозицій вихователь змогла зорієнтуватися і наступні заняття були проведені на належному методичному рівні.

 

 З метою забезпечення і зміцнення здоров’я дітей у групі з дітьми проводяться заняття з попередження дитячого травматизму, валеології, загартувальні заходи, Заняття мають послідовний характер, відповідають віку дітей. Проводиться робота в куточках “Безпеки дорожнього руху”, “Пожежної безпеки”. Але в роботі недостатньою мірою використовуються прислів’я, загадки, які б діти знали на пам’ять. Для роботи з батьками оформлено папку проведення консультацій з різних питань та інструктажів. Загартувальні заходи плануються вихователем відповідно до перспективного плану на рік. Стосовно проведення цих заходів були певні зауваження. Не завжди проводиться полоскання ротової порожнини після прийому їжі. На прогулянках не завжди виконуються фізичні  вправи, причому нерідко через погодні умови та незручний одяг дітей.

 

Для правильного всебічного розвитку дитини велике значення має співпраця вихователя та батьків. У групі діє консультативний пункт, батькам надається можливість спілкуватися з вихователем через анкети, тести, “Скриньку питань та відповідей”. Але в цій роботі виявлено низку недоліків, які утруднюють цю роботу. В групі відсутня згуртованість батьків. Тому важко організувати свята, розваги за участю батьків.

 

 На період перевірки до стану ведення ділової документації не було. Вся документація відповідає номенклатурі, ведеться вчасно, акуратно.

 

В групі створено всі умови для розвитку дитини як особистості, але стан освітнього процесу перебуває на середньому рівні й потребує деяких змін.

 

У зв’язку з цим вихователю були надані рекомендації:

 

- Перепланувати свою роботу на розвиток особистості конкретної дитини: проводити широку індивідуальну роботу, застосовувати диференційований підхід до кожної дитини, привчати дітей працювати групами, парами, використовувати в роботі причинно – наслідкові завдання, впроваджувати в роботу новітні технології ТРВЗ, В. О. Сухомлинського;

 

    - Розширювати роботу з впровадження нетрадиційних методів малювання в різні види занять;

 

- Протягом літньо – оздоровчого періоду, з метою організації батьків групи запланувати проведення конкурсів – оглядів у групі, розваг та занять за участю батьків.

 

Педагогічний колектив дошкільного закладу освіти – активний учасник методичних об’єднань, конкурсів різних видів.

 

Цього року було проведено чимало цікавих заходів з дітьми та їхніми батьками, зокрема, День відкритих дверей, Тиждень безпеки, День родини.

 

Вдалося підвищити рівень господарської діяльності, завдяки чого покращено умови перебування дітей у закладі, матеріальний стан і збагачено ігрове середовище.

 

Проте в роботі дошкільного закладу є певні недоліки:

 

-           мало уваги приділено науково-пошуковій роботі, методичній роботі з педагогами;

 

-           задовільний стан пошуково-дослідницької роботи з дітьми;

 

-           проводилася недостатня робота щодо розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок дітей та використання активних методів навчання.

 

Тож головне завдання – усунути зазначені недоліки.

 

Педагогічний колектив  в новому навчальному році продовжуватиме впроваджувати програму навчання та виховання дітей віком від 2 до 7 років «Дитина», тематично плануватиме зміст роботи з дошкільниками та їхніми батьками.

 

       Аналіз підсумків показав, що мету, поставлену на початку навчального року, в процесі діяльності було реалізовано.

 

Аналіз роботи з дітьми

 

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей вихователь перебуває у постійному творчому пошуку, експериментує та впроваджує сучасні перспективні методики.

 

В різновіковій групі дошкільного закладу організована навчально – пізнавальна діяльність за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Вихователь заохочував дошкільнят до творчості, критичного мислення, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей, незалежно від їхнього фізичного та соціального стану, інтелектуального розвитку.

 

Моніторинг рівня засвоєння базової програми дітьми різного віку є головним показником роботи вихователя та колективу загалом. За результатами діагностики засвоєння програми «Дитина» зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку

 

відповідно до вимог програми «Дитина»

 

 

Дані, наведені у діаграмі, свідчать про те, що протягом навчального року загальний рівень компетентності дітей старшого дошкільного віку постійно зростає та на кінець року спостерігається найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні відсотка дітей, які мають високий рівень компетентності.

 

Моніторинг рівня компетентності дітей

 

молодшого дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина»

 

 

 

 

 

 

Дані, наведені в діаграмі, свідчать про те, що протягом року спостерігається поступове зростання рівня компетентності дітей молодшого віку, що свідчить про ефективність освітнього процесу. Найкращі показники сформовані у дітей на кінець року.

 

 

 

Рівень підготовки дітей до школи

 

Головною метою роботи колективу закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

 

Варто відмітити якісну реалізацію педагогічним колективом поставлених завдань. За результатами обстежень готовності дітей до школи з 2 вихованців високий рівень має 1 дитина, що становить 50%, достатній – 1 дитина (50%).

 

 

 

 

 

Рівень розвитку дітей

 

                                                                     старшого дошкільного віку до навчання в школі

 

                                                             

 

 

 

 

Згідно з графіком внутрішньо садового контролю у травні місяці було проведене обстеження фізичної готовності та виконання дітьми старшого дошкільного віку основних фізичних рухів.

 

                   Перевірка показала, що 36% дітей виконали основні фізичні рухи на високому рівні, а 64% – на достатньому.

 

 

 

Рівень фізичної готовності

 

дітей старшого дошкільного віку

 

 

Проаналізувавши результати обстеження стану фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку та виконання ними основних фізичних рухів та порівнявши їх з попередніми роками вихователю були запропоновані рекомендації щодо покращення результатів, а саме:

 

- постійно здійснювати контроль за станом здоров’я дітей та їх фізичного розвитку та педагогічну оцінку організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання;

 

- щомісячно готувати та проводити моніторинг фізичного розвитку вихованців ДНЗ;

 

- не рідше 1 разу на квартал розглядати результати контролю фізичного виховання дітей ДНЗ на радах закладу, батьківських зборах, висвітлювати в довідках та наказах.

 

Отже, можна стверджувати, що всі діти до навчання в школі готові, мають належний потенціал знань, умінь, навичок.

 

 

 

Аналіз організації харчування дітей

 

Повноцінне та якісне харчування є від’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227. У дошкільному підрозділі працює досвідчений кухар, про хорошу роботу якої свідчать результати: за минулий навчальний рік за результатами перевірок Держпродспоживслужби грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

 

Дотримання вартості та виконання норм харчування в закладі  здійснюється, як того вимагає Інструкція з організації харчування дітей, згідно рішення сесії Закутнівської сільської ради.

 

Проаналізувавши організацію харчування дітей   можемо сказати, що середня вартість харчування в день на одну дитину  збільшилася у порівнянні з минулим навчальним роком з 27,07 грн. до 35,96 грн.

 

Виконання норм харчування в дошкільному підрозділі проводиться 2 рази на місяць, це дало змогу покращити результати виконання норм харчування   на 94% .

 

Діти отримували у достатній кількості (від 95% до 100%) наступні продукти харчування: хліб пшеничний, борошно, крупи та макарони, кондитерські вироби, цукор, масло, олія, сало, рибу та м'ясо, свіжі та сушені фрукти, сир твердий, чай, сіль,томатну пасту, какао, сметану, яйця, сир кисломолочний.

 

В недостатній кількості – молоко

 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

 

У закладі протягом минулого навчального року харчувалися діти пільгових категорій:

 

-         діти з сімей, які отримують допомогу, як малозабезпечена родина – 6 дітей (безкоштовно);

 

-         діти з багатодітних сімей – 2 дитини (50% від вартості харчування);

 

 

 

 

 

Робота щодо соціального захисту дітей

 

В закладі постійно та суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основі державних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Сімейний кодекс.

 

На виробничий нараді при заступнику директора щорічно розглядається питання про роботу  проведену в закладі з дітьми різних пільгових категорій.

 

Так, на виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичного листа від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» були розроблені заходи, які протягом навчального року успішно виконувалися:

 

-         надання методичної та консультативної допомоги сімї, залучення батьків до процесу виховання та навчання дітей;

 

-           створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

 

На особливому обліку знаходяться діти, з багатодітних родин.  Таких  в закладі - 6 дітей.

 

 

 

Аналіз медичного обслуговування

 

Дошкільний підрозділ с. Закутнівка закріплений за амбулаторією загальної практики сімейної медицини с. Закутнівка. Відвідування закладу здійснюється один раз на тиждень, щоп’ятниці, сімейним лікарем або сімейною медичною сестрою з метою перевірки стану здоров’я дітей, санітарного стану приміщень закладу.

 

       Результати перевірок з датою відвідування, зауваженнями та пропозиціями фіксується в контрольно – візітаційній книзі.

 

На початку навчального року були проведені антропометричні виміри дітей, результати яких внесені в Листок здоров’я вихованця дошкільного підрозділу.

 

З метою проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників, в березні місяці 2018 року був організований та проведений поглиблений медичний огляд дітей закладу спеціалістами Первомайської центральної районної лікарні.

 

Поглибленому медичному огляду підлягало всього11 дітей: 1 дитина ясельного віку, інші – дошкільного. Було оглянуто – 10, і з них у 3 дітей (27%) виявлено патології.

 

Згідно з медичними висновками, проведеними спеціалістами (невропатологом, хірургом, стоматологом, отоларингологом, офтальмологом, педіатром), встановлено та виявлено такі патології: педіатр – 3 дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна картина виявлення патології

 

під час медичного огляду дітей

 

 

 

 

 

 

Проаналізувавши стан захворюваності дітей за 2017 рік,  та порівнявши його з попереднім роком,  можно зробити такі висновки:

 

-           спостерігається зменшення захворюваності та кількості випадків на простудні захворювання та покращення індексу здоров’я;

 

-           середній показник тривалості хвороби по дошкільному підрозділу на одну дитину складає 14 днів, що на 3 дня менше у порівнянні з минулим роком;

 

-           кількість дітей, які не хворіли на простудні захворювання, становить 8 дітей, що є 73% від загальної кількості вихованців закладу;

 

-           кількість випадків захворювань за 2017 рік всього – 21 - це на 3 випадки менше у порівнянні з минулим роком.

 

Загальна картина захворюваності в дошкільному підрозділі показує, що в закладі потрібно посилити роботу щодо розробки комплексів оздоровчих та профілактичних заходів (загартовування, профілактична фізкультура, робота з батьками, організація раціонального харчування, медично-профілактична робота), які б  мали позитивний вплив на стан здоров’я дітей, та покращення показників захворюваності дітей.

 

 

 

Аналіз охоплення дітей дошкільною освітою

 

На закріпленій за дошкільним закладом територією обслуговування, згідно з проведеним обліком в минулому навчальному році, зареєстровано 34 дитини віком від 0 до 6 років але проживає – 14 дітей, з них діти 5-ти річного віку – 7, з яких 5 - не проживають.

 

Всіма формами  дошкільної освіти було охоплено 11 дітей віком від 3-х до 6 років,  100% були охоплені діти 5-ти річного віку.

 

Щодо охоплення дітей різних вікових категорій дошкільною освітою можна зробити висновок про те, що збільшився відсоток дітей, охоплених дошкільною освітою. Наявність плану заходів щодо роботи з 5-річними дітьми, які не відвідують заклад, забезпечила функціонування консультативного пункту для батьків.

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки організаційно - методичної роботи

 

Методична робота в дошкільному підрозділі протягом 2017/2018 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та підвищення професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітнього процесу.

 

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту. Навчального плану, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, передового педагогічного досвіду.

 

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтовного підходу до дітей, який передбачає формування у дітей здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Над цими домінуючими ідеями педагогічний колектив закладу протягом 2017/2018 навчального року вів посилену роботу, обговорювалися на радах, методичних годинах, під час індивідуальних консультацій, на основі пріоритетних завдань здійснювалася корекція педагогічного стилю вихователя.

 

У закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності вихователя: систематично проводилися семінари-практикуми, індивідуальні консультації, ділові ігри, тестування та опитування.

 

У річному плані закладу були сплановані заходи щодо впровадження програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», реалізації їх основних засад у роботі з дітьми, а саме: в жовтні місяці 2017 року під керівництвом заступника директора дошкільного підрозділу було проведена педгодина для вихователя «Освітнє мовленнєве середовище», а в листопаді – семінар-практикум «Уроки доброти».

 

У квітні місяці 2018 року відбувався показовий день Тижня безпеки дитини, який став підсумком послідовної цілеспрямованої роботи вихователя з дітьми, так і з батьками  щодо формування основ безпечної поведінки в побуті та надзвичайних ситуаціях.

 

Організація методичної роботи з вихователем має діагнотично - прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи під час проведення освітнього процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності вихователя є реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямків роботи закладу і дозволяє вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснюється двічі на рік. Діагностування дошкільників засвідчило, що діти засвоїли програмові завдання на достатньому рівні.

 

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Вихователь закладу, завідувач постійно планували та проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків до закладу на спільні заходи. На базі закладу постійно діє консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, та дітей, які виховуються в умовах сім’ї, де свої консультації згідно з планом надають вихователь, завідувач та сімейний лікар АЗПСМ с. Закутнівка. Крім цього, здійснюється соціально-педагогічний патронат дітей, які з різних причин не відвідують дошкільний заклад.

 

Слід відмітити, що вихователь закладу систематично бере участь у різних конкурсах, виставках, методичних об’єднаннях як закладу так і району.

 

       Протягом навчального року було розроблено орієнтовний розподіл тем для організованої діяльності дітей щодо формування безпечної поведінки у природі, в побуті та на вулиці, з незнайомими людьми, також були  підібрані знайомі казки та оповідання щодо ознайомлення дітей з правами та обов’язками, розроблені обов’язки, пов’язані з правами дітей для вихователя, для батьків та самих дітей.

 

У методичному куточку дошкільного закладу створено банк даних методичної літератури,  наочних посібників та методичних рекомендацій і розробок.

 

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників закладу, протягом минулого навчального року, вихователь вивчав та впроваджував в практику методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, районного відділу освіти, приймав активну участь у роботі районних методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях.

 

 

 

Аналіз роботи з батьками

 

Сьогодення продиктоване потребою, зберігаючи пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, психолого-педагогічної та медичної самоосвіти, оскільки не всі батьки спроможні оволодіти спеціальними знаннями, навичками, вміннями, щоб правильно здійснювати навчально-виховний процес в умовах сімї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення.

 

Співпрацюючи з батьками, працівники закладу неухильно дотримувались принципу партнерства як основи створення стосунків між педагогами і батьками, що дало змогу забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження їх фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної реалізації життєвих планів.

 

До активної співпраці у вихованні та навчанні дітей дошкільний заклад залучав практично всі сім’ї на різних етапах їхнього ставлення, розвитку та функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними можливостями.

 

При виборі форм роботи дошкільного закладу з родинами вихованців  обов’язково враховували життєву компетенцію, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім’ях та їхню стать, віковий склад і повноту родин, домінуючу роль матері чи батька та інші фактори.

 

З цією метою вихователь планував та проводив консультативно-рекомендаційну (батьківські збори, консультації, бесіди, дискусії, тренінги, круглі столи); лекційно-просвітницьку (батьківські лекторії, всеобучі, читання, вікторини) діяльність; залучав їх  до навчально-виховного процесу (Дні відкритих дверей; Тиждень безпеки; участь у підготовці й проведенні свят, розваг, походів, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні приміщень, території, перегляди окремих форм роботи з дітьми).

 

Протягом навчального року у роботі з батьками широко застосовували засоби пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки тощо) .

 

 

 

Аналіз проведеної роботи щодо зміцнення

 

матеріально – технічної бази закладу

 

Протягом минулого навчального року вдалося підвищити рівень господарської діяльності, завдяки чого покращено умови перебування дітей у закладі, матеріальний стан і збагачено ігрове середовище.

 

Згідно  плану заходів   адміністративно - господарської роботи - керівництвом дошкільного закладу постійно здійснювався  оперативний контроль за роботою структурних підрозділів: їдальні, пральні.

 

Щомісячно контролювалася робота завгоспа щодо завезення, збереження продуктів харчування, додержання строків реалізації, вхідного контролю якості продуктів, ведення документації згідно Інструкції, економічне використання миючих та чистячи засобів, виконання режиму економії електроенергії, тепла, своєчасний ремонт меблів та сантехніки; роботу кухаря – закладка продуктів харчування, якість та технологія приготування страв, норма видачі порцій, дотримання санітарного – гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування, виконання Інструкції з охорони праці; роботу пральниці – дотримання графіку зміни білизни, якість прання та прасування білизни, дотримання норм витрат миючих засобів, збереження обладнання, дотримання Інструкції з охорони праці.

 

Під постійним контролем стояло питання щодо перевірки якості прибирання приміщень закладу згідно графіку, своєчасне проходження медичного огляду працівниками закладу.

 

На розгляд виробничих нарад виносилися питання  підготовки приміщень дошкільного підрозділу до зими; проводилися аналізи захворюваності  та організація харчування дітей; обговорювалися план роботи на літній період та результати оздоровчої компанії.

 

Протягом минулого навчального року велася наполеглива робота щодо покращення та зміцнення матеріально – технічної бази закладу. Для дошкільного підрозділу за кошти субвенції Закутнівської сільської ради було придбано: канцелярські та господарські товари, кухонний посуд, ліжка дитячі, шафи для роздягань, столи дитячі, поличка для посібників, вішалки для рушників